سلام و درود 
پیشاپیش از انتخاب شما سپاس گذاریم. 

عودت و مرجوعی را می توان جزو سیاست های رایج در تمامی فروشگاه ها دانست که هترو تاپ هم از آن ها پیروی می کند. ما بر مبنای قوانین تجارت الکترونیک ، تا 7 روز کالای فروخته شده را پس می گیریم. با این حال باید بدانید که به دلیل ماهیت محصولات ما (دانلودی بودن) ممکن است زمینه سوء استفاده برخی از افراد کلاهبردار ممکن باشد. برای مثال آن ها بعد از دریافت فایل و استفاده از آن ، به بهانه های واهی نسبت به درخواست مرجوعی اقدام کنند. به همین جهت سیاست مرجوعی ما شامل موارد زیر است: 

عدم مرجوعی کالا در صورت تغییر ارقام به دلیل تورم حاکم در کشور 

عدم مرجوعی کالا به دلیل عدم پذیرش توسط ارگان ذیربط

عدم پذیرش مرجوعی به دلیل منطبق نبودن با نیاز دقیق و شرایط متقاضی

عدم پذیرش مرجوعی به دلیل اشتباه های تاپی محدود در داخل محصول 

 

ما در سایر موارد پشتیبان شما بوده و در صورت هر گونه نارضایتی، هزینه های شما را عودت خواهیم داد. بدین منظور می توانید با ما در تماس باشید.